Závada v rámci záruky

1 | Ohlášení reklamace

Reklamaci můžete nahlásit jednoduchým vyplněním a odesláním online reklamačního formuláře

Vyplnit a odeslat formulář online

Nebo si dokument můžete stáhnout, vyplnit a odeslat e-mailem z některých dostupných formátů:

reklamace@muziker.cz

2 | Přichystání zboží

Po odeslání požadavky pečlivě zabalte a přichystejte zboží spolu s přiloženým formulářem.

O dalším postupu Vás budeme informovat, jakmile Váš požadavek zpracuje naše reklamační oddělení.
Kdo platí dopravu?

Při uznané reklamaci máte právo na úhradu nezbytně nutných přepravních nákladů na dopravu zboží k reklamaci. Pro tento případ je nutné doložit daňový doklad za přepravu zboží k reklamaci. Náklady na dopravu při uznané reklamaci směrem k zákazníkovi hradí MUZIKER.

Doručování zboží k reklamaci

Při zasílání reklamace přepravní službou zboží pečlivě zabalte. Zboží určené k reklamaci nedoporučujeme zasílat poštou. Za případné poškození, nebo ztrátu během přepravy MUZIKER nenese odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

Zákazník je povinen nám zboží zaslat zpět neprodleně, ale v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás seznámil o svém záměru uplatnit reklamaci.

Kdy a jak bude reklamace vyřízena

K reklamaci vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží u nás, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

Reklamované zboží se po přijetí přepravuje do autorizovaného servisu kde proběhne diagnostika, oprava nebo výměna (v závislosti na závadě) reklamovaného zboží.

Autorizovaný servis posílá opravené nebo vyměněné zboží zpět na vaši adresu, nebo na adresu provozovny, ve které byla reklamace podána.

Průběh reklamace můžete kdykoliv zkontrolovat přes naše reklamační oddělení.

© 2004-2019 Muziker | Standardní reklamace v záruce
Logo muziker
Nezmeškejte super akce. Aktivujte si notifikace.
Aktivovat