Závada v rámci záruky

1 | Ohlášení reklamace

Reklamaci můžete nahlásit jednoduchým vyplněním a odesláním online reklamačního formuláře

Vyplnit a odeslat formulář online

Nebo si dokument můžete stáhnout, vyplnit a odeslat e-mailem z některých dostupných formátů:

reklamace@muziker.cz

2 | Zaslání zboží na nasi adresu

V zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace doručte nebo zašlete zboží spolu s vyplněným formulářem na adresu prevádzky MUZIKER, ve které bylo zakoupeno. Zákazníci Internetového obchodu zasílají zboží včetně vyplněného formuláře na adresu:

Muziker
Oddělení vrácení zboží
Radlická 14
150 00 Praha - Smíchov
Czech republic
Kdo platí dopravu?

Při uznané reklamaci máte právo na úhradu nezbytně nutných přepravních nákladů na dopravu zboží k reklamaci. Pro tento případ je nutné doložit daňový doklad za přepravu zboží k reklamaci. Náklady na dopravu při uznané reklamaci směrem k zákazníkovi hradí MUZIKER.

Doručování zboží k reklamaci

Při zasílání reklamace přepravní službou zboží pečlivě zabalte. Zboží určené k reklamaci nedoporučujeme zasílat poštou. Za případné poškození, nebo ztrátu během přepravy MUZIKER nenese odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

Zákazník je povinen nám zboží zaslat zpět neprodleně, ale v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás seznámil o svém záměru uplatnit reklamaci.

Kdy a jak bude reklamace vyřízena

K reklamaci vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží u nás, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

Reklamované zboží se po přijetí přepravuje do autorizovaného servisu kde proběhne diagnostika, oprava nebo výměna (v závislosti na závadě) reklamovaného zboží.

Autorizovaný servis posílá opravené nebo vyměněné zboží zpět na vaši adresu, nebo na adresu provozovny, ve které byla reklamace podána.

Průběh reklamace můžete kdykoliv zkontrolovat přes naše reklamační oddělení.

© 2004-2019 Muziker | Standardní reklamace v záruce