Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Zákon stanovuje lhůtu 14 dní na odstoupení od kupní smlouvy, no Muziker nabízí prodlouženou lhůtu na odstoupení od smlouvy 30 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží do svého vlastnictví Vy nebo Vámi určená třetí osoba, pokud jde o jinou osobu než o zasílatele.

Možnost vrátit zboží formou odstoupení od smlouvy Vám garantujeme až 30 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží do svého vlastnictví Vy nebo Vámi určená třetí osoba (pokud jde o jinou osobu než o zasílatele), avšak po zákonem stanovené 14-denní lhůtě na odstoupení od smlouvy akceptujeme už jen nepoškozené zboží bez známek používání av originálním balení.

Pokud nám po uplynutí 14-denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy pošlete zboží zpět v poškozeném stavu a bez originálního a nepoškozeného obalu, zodpovídáte za zhoršení stavu a snížení hodnoty výrobku. V takovém případě si budeme vůči Vám uplatňovat náhradu škody. Neplatí to, pokud je zhoršení stavu výrobku způsobené výhradně takovým zkoumáním věci, které by bylo zákazníkovi běžně umožněno například v kamenném obchodě.

Odstoupení od smlouvy - Spotřebitel

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku přísluší spotřebitelům.
Spotřebitelem může být pouze fyzická osoba, která si objednává zboží výhradně pro soukromé účely.

Odstoupení od smlouvy - Firma

V případě odstoupení od smlouvy právnické osoby (firmy), která není spotřebitelem, je uplatnění nároku na odstoupení posuzováno individuálně.

Opotřebený, znečištěný, neúplný nebo spotřební zboží

Zboží může být použito za účelem zjištění jeho povahy a vlastnosti; ovšem nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které jsme oprávněni jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

V případě spotřebního zboží (např. struny, elektronky, blány, čistící prostředky, paličky apod.) lze uplatnit odstoupení od smlouvy pouze pokud kupující dodá zboží zabaleno v neporušeném originálním balení, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a nepoužité.

V případě odstoupení od smlouvy nás musíte informovat zasláním jednoznačného vyjádření o Vašem záměru odstoupit od smlouvy např. stlačením tlačítka "Vrátit produkt výměnou za jiný" v Obchodní agendě zákaznického účtu nebo vyplněním offline formuláře nebo e-mailem: vraceni@muziker.cz

nebo poštovním dopisem.

Můžete si stáhnout a použít vzorový formulář.

Vyplněný formulář si, prosím, vytiskněte a přiložte ke vrácenému zboží, jinak vaši zásilku nebude možné správně identifikovat.
V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se za dostatečné považuje, pokud odešlete informaci o uplatnění tohoto práva před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Zboží prosím zašlete na tuto adresu (nezapomeňte ke zboží přiložit vyplněný formulář, jinak vaši zásilku nebude možné správně identifikovat):

Muziker
Reklamačné stredisko
Logistický areál P3
Hala 2, súpisné číslo 1102
900 55 Lozorno
Slovenská republika

Zákazník je povinen nám zboží zaslat zpět neprodleně, ale v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás seznámil o svém odstoupení od této smlouvy. Za případnou ztrátu hodnoty zboží ručíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty zboží vznikla takovým používáním, které nesouvisí s nezbytným odzkoušením zboží za účelem zjištění jeho povahy, vlastností a způsobu fungování.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vrátit Vám částku za zboží, kterou jsme od Vás obdrželi * , a to neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme od Vás dostali Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte zboží, nebo prokážete, že nám bylo odesláno.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
*nevztahuje se na zboží poškozené zákazníkem

Způsob vrácení platby

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve,nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Na vrácení plateb používáme stejný způsob, jakým jsme přijali platby od zákazníka. V případě refundace platby za dobírku a platby prostřednictvím bankovního převodu využíváme výhradně bezhotovostní převod na bankovní účet. Peníze nelze vrátit v hotovosti, ani složenkou.


Dárky a bonusy

Pokud vám byl společně se zbožím poskytnut dárek, nebo bonus, při odstoupení od smlouvy pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a vaší povinností je spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek nebo bonus.

Náklady na dopravu vráceného zboží

Odstoupíteli od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklým zásilkovým způsobem.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v těchto případech

  • smlouvy na dodávky zboží, které nebylo předvyrobeno a na výrobě kterého se v rozhodující míře podílel individuální výběr, nebo určení ze strany spotřebitele, nebo pokud bylo zboží jednoznačně vyrobeno na základě osobního požadavku ze strany spotřebitele.
  • smlouvy na dodávky zboží, který byl pro zákazníka upravován na míru a metrážové zboží (kabely prodávané na metry, řetězy prodávané na metry apod.).
  • smlouvy na dodávky zapečetěného zboží, které není z hygienických nebo zdravotních důvodů vhodné navrácení (například: sluchátka typu In-Ear a pod.).
  • smlouvy na dodávky oděvů a obuvi, které nejsou z hygienických nebo zdravotních důvodů vhodné na vrácení (například: spodní prádlo, ručníky, ponožky, rukavice apod.)
  • smlouvy na dodávky oděvů a obuvi a doplňků (například: všechny typy obuvi, kalhoty, košile, trička, termo prádlo, outdoorové oblečení, bundy, sukně, šaty, vizory, kšiltovky, čepice, klobouky, deštníky, pásky, brýle, apod. ), které jsou z hygienických nebo zdravotních důvodů nebo z povahy jejich určení vhodné na vrácení pouze za předpokladu, že byly zkoušeny jen v domácím a čistém prostředí a při vrácení nejeví známky zjevného užívání, poškození, znečištění nebo jiného znehodnocení vzhledu.
  • smlouvy na dodávky audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud bylo jeho zapečetění po dodávce porušeno.
  • smlouvy na dodávky literatury (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatury).
  • smlouvy na dodávky dárkové poukázky Muziker Gift Card.

Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozením a znečištěním. Zboží nám, prosím, dle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem (kvůli identifikaci zboží), kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal. Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak uplatnění našeho nároku na náhradu škody způsobené poškozením v důsledku nedostatečného zabalení.

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že nesete odpovědnost za stav, v jakém k nám zboží dorazí (včetně případného poškození způsobeného při přepravě od Vás k nám) a případný nárok na náhradu škody si musíte vůči přepravci uplatnit individuálně.

Odstoupení od smlouvy a dárková poukázka

Zboží zakoupené uplatněním dárkové poukázky Muziker Gift Card je možné vrátit (odstoupit od smlouvy). Zákazníkovi nebude vrácená plná finanční hotovost, ale odstoupením od nákupu v stanovené lhůtě mu vznikne nárok na finanční kredit ve výšce hodnoty kuponu, který bude moci použít při svém dalším nákupu na e-shopu Muziker. V případě, že zákazník zboží doplácel, bude mu cenový rozdíl vrácený ve formě peněz.

© 2004-2019 Muziker | Odstoupení od smlouvy
Logo muziker
Nezmeškejte super akce. Aktivujte si notifikace.
Aktivovat