Pravidla pro používání firemního loga společnosti Muziker


Logo MUZIKER je registrovanou ochranní známkou společnosti Muziker, a.s.
Lze jej používat na reklamní a jiné účely pouze se souhlasem společnosti a to ve tvaru a barvách, definovaných v tomto dokumentu.
Logo MUZIKER nemůže být žádným způsobem modifikováno a kopírovat se musí vždy z přiloženého originálu.
Logo MUZIKER lze používat výhradně ve spojení se slovem "MUZIKER"

Stáhnout LOGO MUZIKER v křivkách (PDF)

Proporce

Zvětšování a zmenšování loga je možné pouze s ohledem na zachování poměru velikosti a tvaru symbolu a textu.
Logo MUZIKER musí být vždy reprodukováno se správnými proporcemi, nesmí být "zmáčknuté"
ani "natažené" s cílem přizpůsobit jej danému formátu a situací, ve které je použito.

Barvy

Logo MUZIKER musí být vždy reprodukováno ve svých původních barvách nebo v černobílé verzí.
Nelze používat jiné barvy.
Zároveň logo MUZIKER musí být vždy reprodukováno v celku a žádnou jeho část nelze vynechat.
Logo MUZIKER může být reprodukováno i v černobílé podobě na bílém podkladu.

{HLv7}

Fonty

Nápis MUZIKER musí být v souvislosti s logem MUZIKER vždy reprodukován ve svém původním fontu.
Není přípustné používat jiné fonty.

Logo MUZIKER (formát A)

Horizontální Logo s nápisem MUZIKER v jednom řádku se zkratkou národní domény.
Používá se výhradně v horizontálně orientovaném reklamním materiálu, kde lépe vynikne celý název značky.
Logu s doménou dejte přednost, pokud je žádoucí upozornit na skutečnost, že se jedná o internetovou adresu, resp..
internetový obchod. (Na místech, kde to není jinak předvídatelné)

{tk2g}

{VPey}


{bikes}

{bikesbw}


{boats}

{boatsbw}


{golf}

{golfbw}

{ski}

{skibw}


{tech}

{tech_bw}


Logo MUZIKER (formát B)

Horizontální Logo s nápisem MUZIKER v jednom řádku bez zkratky národní domény.
Logo bez domény použijte v případě, že je předem jasné, že se jedná o internetovou adresu, resp.. internetový obchod.
(Např. V seznamu partnerských internetových obchodů)

{DEYD}

{8H97}

Logo MUZIKER (formát C)

Pro lepší využitelnost prostoru hlavně na malých a úzkých plochách bylo logo Muziker navrženo a rozděleno do dvou řádků.
Tento dvouřádkový formát použijte tehdy, pokud původní horizontální typ není s ohledem na použitou reklamní plochu
dostatečně viditelný, nebo není z grafického hlediska vhodný.
Při použití tohoto loga klademe důraz na efektivnější využití reklamní plochy, se kterou pracujeme.
V tomto formátu logo Muziker uvádíme vždy se zkratkou národní domény.

{145a}

{Xas9}


© 2004-2019 Muziker | Logo Muziker