cookies
Naše „cookies“ ti budou chutnat
Cookies na stránce Muziker slouží k tomu, aby byla tvá návštěva u nás vždy příjemným zážitkem. Odsouhlas využívání všech cookies kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, nebo si v nastaveních vyber jen ty, na které máš chuť. Více informací.
Souhlasím
Odmítnout

Smluvní podmínky soutěže

1. Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je Muziker a.s., se sídlem Einsteinova 18, 851 01 BRATISLAVA 5, Slovensko, Reg.No. 35840773, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 3337/B.

2. Doba trvání soutěže:

Soutěž bude probíhat od 19. 9. 2018 do 31.12. 2018 a bude obsahovat počáteční a konečné termíny konkrétních soutěží, které se budou konat každý týden, počínaje termíny START a končící termíny END.

3. Ceny:

Každý týden nové ceny!
Informace o cenách budou k dispozici na adrese:
www.muziker.cz/giveaway-competition

4. Účastníci soutěže:

Soutěžit mohou všichni občané Evropské unie starší 18 let, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům. Vstup není povolen zaměstnancům organizátora nebo osobám, které jsou jakýmkoli způsobem (obchodním nebo osobním) spojené s "pořadatelem" a jeho zaměstnanci.

4.1. Chcete-li se účastnit, je nutné nakoupit v online obchodě Muziker za alespoň 250 Kč. Každý nákup musí být proveden v časovém intervalu stanoveném pro týdenní soutěž.

4.2. Abyste se mohli stát platným účastníkem soutěže, je nutné při zadávání objednávky online zadat příslušný kód pro konkrétní týden.

Účast bude přijata za následujících podmínek:

Použitím týdenního speciálního kódu při odeslání objednávky účastník dokončí a potvrdí svou účast a plně souhlasí se Smluvními podmínkami soutěže.
Pouze účastníci, kteří splní všechny podmínky této soutěže, budou přijati jako účastníci. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení splnění podmínek soutěže účastníky.
Pořadatel učiní konečné rozhodnutí ve všech záležitostech týkajících se soutěže a jejího provádění.
Proces výběru vítěze bude pořadatelem organizován bezprostředně po datu ukončení soutěže příslušného týdne.
Účastník bude identifikován prostřednictvím e-mailové adresy použité pro nákup, která ho zaregistrovala do soutěže.
Pořadatel může při příležitosti předání cen požadovat sadu dokladů, které potvrzují splnění všech podmínek, totožnosti a věku vítěze.

Zapojením se do soutěže účastník souhlasí s použitím svého jména, adresy, zveřejnění země pobytu a fotografie v jakémkoliv reklamním materiálu od Muziker, a.s. Účastník dává svůj souhlas organizátorovi, který je tedy oprávněn volně používat osobní údaje účastníka pro provedení soutěže, publicitu a hodnocení, jakož i pro propagaci "organizátora", jeho produktů a služeb, pro organizování jiných akcí a soutěží nebo pro marketingové účely, zejména jejich bezplatné publikování a šíření v masmédiích (včetně internetu) a propagačních materiálů organizátora, jakož i pro vytváření a veřejné užívání obrazového, zvukového a audiovizuálního materiálu účastníka zdarma v masmédiích (včetně internetu) a veškerých propagačních materiálech organizátora. Souhlas účastníka platí po dobu trvání soutěže a poté po dobu deseti (10) let. Zapojením se do soutěže účastník souhlasí, že bude vázán těmito podmínkami.

Účast v soutěži nebo výhra nemohou být vymáhány zákonnými prostředky. Ceny jsou nepřevoditelné a neexistuje žádná peněžní alternativa.

Účastník, který získal cenu, musí publikovat příspěvek na INSTAGRAM nebo FACEBOOK, kde označí a zmíní muziker.com, a takový příspěvek musí být k dispozici ke sdílení, takže jej můžeme sdílet také prostřednictvím našich relevantních kanálů sociálních médií.

Účastníci soutěže nemají právo na základě nebo v souvislosti s touto soutěží požadovat od organizátora jakékoliv alternativní plnění kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách; nárok na tyto benefity vzniká až po splnění všech specifických požadavků uvedených v těchto Podmínkách.

Rozhodnutí organizátora o všech záležitostech souvisejících s touto soutěží bude konečné a nebude ohledně něj probíhat žádná korespondence.

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, který poruší jakýkoli platný zákon (včetně autorského práva) nebo jinak porušil duševní vlastnictví jakékoli jiné osoby; který vstoupil do soutěže nebo získal cenu podvodem nebo porušením těchto Podmínek nebo chováním v rozporu s dobrými mravy (ať už je tato osoba účastníkem nebo jinou osobou). Každý účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoliv nedodržení těchto podmínek může vést k tomu, že organizátor tuto osobu diskvalifikuje, aniž by uvedl důvod pro takovou diskvalifikaci nebo poskytnul jakoukoliv příležitost k napadení; rozhodnutí organizátora je konečné.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže bez předchozího upozornění a tyto změny budou zveřejněny jako dodatek k těmto podmínkám na webové stránce soutěže www.muziker.cz/giveaway-competition.

Soutěžící se může zúčastnit soutěž pouze tehdy, pokud si koupí produkt / výrobky v hodnotě nad 250 Kč.

Účastník si je vědom toho, že ceny mohou být předmětem daně z příjmu (podle zákona č. 595/2003 o zdanění příjmů). Fiskální odpovědnost za vítězství v soutěži spadá výhradně na vítěze.


Bratislava, 12. 09. 2018