cookies
Máme nejlepší "cookies" a nebojíme se je použít
Akceptovat všechny cookies

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží do svého vlastnictví Vy nebo Vámi určená třetí osoba, pokud jde o jinou osobu než o zasílatele.

Prodloužená lhůta pro právo na odstoupení od smlouvy pro členy Muziker klubu 

Spotřebitel, který je zároveň členem Muziker klubu, má nárok na prodlouženou 30denní lhůtu na odstoupení od smlouvy nad rámec běžné zákonem stanovené 14denní lhůty. Během této prodloužené lhůty může uplatnit své právo na vrácení zboží bez udání důvodu. Toto právo se však vztahuje pouze na nepoškozené zboží v originálním balení. V případě, že kontrola provozovatele nezjistí žádný rozpor stavu vráceného zboží vůči těmto podmínkám, poskytne provozovatel členu klubu finanční poukázku v hodnotě ceny zboží uvedené na prodejním dokladu, kterou může člen klubu použít výhradně na nákup dalšího zboží. Odstoupení od smlouvy během prodloužené lhůty je vyloučeno v případě těch druhů zboží, které jsou v této souvislosti uvedeny v příslušných ustanoveních o výlukách v těchto obchodních podmínkách. Právo na prodlouženou 30denní lhůtu na odstoupení od smlouvy přísluší pouze spotřebiteli, který je členem Muziker klubu a zároveň není právnickou osobou.


Jak si uplatnit právo na odstoupení od smlouvy

Nejjednodušší způsob je, přihlásit se do svého zákaznického účtu, kliknout na Odstoupení a Chci vytvořit odstoupení na odstoupení od smlouvy. Jako přihlášený zákazník budeš muset vyplňovat jen velmi malý počet údajů, velkou výhodou je, že všechno ostatní už budeš mít ve formuláři předvyplněno.

Pokud nejsi u nás registrován jako zákazník, můžeš použít formulář.

Ihned po vyplnění formuláře ti doručíme potvrzení, které si vytiskneš a přiložíš ho do balíku. Přiložený formulář nám pomůže rychleji vybavit tvůj případ.
Odstoupení od smlouvy - Spotřebitel  

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku přísluší spotřebitelům.
Spotřebitelem může být pouze fyzická osoba, která si objednává zboží výhradně pro soukromé účely.

Odstoupení od smlouvy - Firma  

Kupující, který není spotřebitelem nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

Opotřebený, znečištěný, neúplný nebo spotřební zboží  

Zboží může být použito za účelem zjištění jeho povahy a vlastnosti; ovšem nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které jsme oprávněni jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

V případě spotřebního zboží (např. struny, elektronky, blány, čistící prostředky, paličky apod.) lze uplatnit odstoupení od smlouvy pouze pokud kupující dodá zboží zabaleno v neporušeném originálním balení, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a nepoužité.

V případě odstoupení od smlouvy nás musíte informovat zasláním jednoznačného vyjádření o Vašem záměru odstoupit od smlouvy.Vyplněný formulář si, prosím, vytiskněte a přiložte ke vrácenému zboží, jinak vaši zásilku nebude možné správně identifikovat.  
V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se za dostatečné považuje, pokud odešlete informaci o uplatnění tohoto práva před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Jak nám můžete doručit vrácené zboží?


Odeslat balík na adresu


Muziker (Return)
Logistický areál P3
Hala 2
900 55 Lozorno
Slovensko

Zákazník je povinen nám zboží zaslat zpět neprodleně, ale v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás obeznámil se svým odstoupením od této smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vrátit Vám všechny platby, které jsme od Vás při nákupu dostali, včetně poplatku za přepravu, jestliže byl účtován (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou tím, že si zvolíte způsob přepravy odlišný od námi nabízené, nejvýhodnější, standardní přepravy).


Způsob vrácení platby

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve,nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
Na vrácení plateb používáme stejný způsob, jakým jsme přijali platby od zákazníka. V případě refundace platby za dobírku a platby prostřednictvím bankovního převodu využíváme výhradně bezhotovostní převod na bankovní účet.
Peníze nelze vrátit v hotovosti, ani složenkou.
V případě, že má spotřebitel uznán nárok na odstoupení od smlouvy po 14-ti dnech, tedy nad rámec zákonné lhůty (např. spotřebitel, který je členem Muziker Klubu, nebo který má koupenou službu umožňující delší lhůtu na vrácení zboží), a zároveň splní podmínky pro vrácení zboží (vrácené zboží je v souladu s našimi pravidly pro odstoupení od smlouvy, je nepoškozené a je zabalen v originálním obalu), vystavíme mu během této prodloužené lhůty finanční poukázku v hodnotě ceny zboží, kterou může použít výhradně na nákup dalšího zboží.
Za účelem vrácení platby Vám v žádném případě nebudeme účtovat poplatky.


Dárky a bonusy

Pokud vám byl společně se zbožím poskytnut dárek, nebo bonus, při odstoupení od smlouvy pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a vaší povinností je spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek nebo bonus.


Náklady na dopravu vráceného zboží

Odstoupíteli od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklým zásilkovým způsobem.
Organizování zpětné zásilky do společnosti Muziker je plně v kompetenci zákazníka.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v těchto případech  

  • smlouvy na dodávky zboží, které nebylo předvyrobeno a na výrobě kterého se v rozhodující míře podílel individuální výběr, nebo určení ze strany spotřebitele, nebo pokud bylo zboží jednoznačně vyrobeno na základě osobního požadavku ze strany spotřebitele;
  • smlouvy na dodávky zboží, který byl pro zákazníka upravován na míru a metrážové zboží (kabely prodávané na metry, řetězy prodávané na metry apod.);
  • smlouvy na dodávky zapečetěného zboží, které není z hygienických nebo zdravotních důvodů vhodné navrácení (například: sluchátka typu in-Ear a pod.);
  • smlouvy na dodávky audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud bylo jeho zapečetění po dodávce porušeno;
  • smlouvy na dodávky literatury (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatury);
  • smlouvy na dodávky zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
  • prodej produktů vyrobených podle individuálních požadavek spotřebitele, produktů vyrobených na míru a nebo produktů určených přímo pro konkrétního spotřebitele.

Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozením a znečištěním. Zboží nám, prosím, dle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem (kvůli identifikaci zboží), kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal. Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak uplatnění našeho nároku na náhradu škody způsobené poškozením v důsledku nedostatečného zabalení.

 Prosíme, abyste vzali na vědomí, že nesete odpovědnost za stav, v jakém k nám zboží dorazí (včetně případného poškození způsobeného při přepravě od Vás k nám) a případný nárok na náhradu škody si musíte vůči přepravci uplatnit individuálně.  

Odstoupení od smlouvy prodávajícího  

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě nebo převodem na bankovní účet určený kupujícím.

Odstoupení od smlouvy a dárková poukázka  

Zboží zakoupené uplatněním dárkové poukázky Muziker Gift Card je možné vrátit (odstoupit od smlouvy). Zákazníkovi nebude vrácená plná finanční hotovost, ale odstoupením od nákupu v stanovené lhůtě mu vznikne nárok na finanční kredit ve výšce hodnoty kuponu, který bude moci použít při svém dalším nákupu na e-shopu Muziker. V případě, že zákazník zboží doplácel, bude mu cenový rozdíl vrácený ve formě peněz.

Platby v kryptoměně
Kupující může jako způsob úhrady zvolit i platbu v některé z nabízených kryptoměn (např. Bitcoin). Pokud bude kupující v takovém případě z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené zboží, a to výhradně ve výši uvedené na faktuře.

Zabezpečení zboží před transportem

Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozením a znečištěním (např. i použitím vhodné výplně). 

 Zboží nám prosím podle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem, kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Zboží vždy demontujte. 

Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal.   Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak uplatnění našeho nároku na náhradu škody způsobené nedostatečným balením. V případě, že k nám zboží doručujete individuálně, nesete odpovědnost za stav, v jakém k nám toto zboží dorazí (včetně případného poškození způsobeného při přepravě) a případný nárok na náhradu škody si musíte vůči přepravci uplatnit individuálně.

Logo muziker
Nezmeškej super akce. Aktivuj si notifikace!
Aktivovat