cookies
Máme nejlepší "cookies" a nebojíme se je použít
Akceptovat všechny cookies

Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel 

Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika
Zapsán v OR Okr. soudu Bratislava I
Oddíl: SA, vložka č 3337/B
IČO: 35840773
DIČ:: CZ683255835

Oblast působnosti

Na všechny objednávky realizované prostřednictvím našeho e-shopu a dodávky od Muziker, a.s (dále jen: Muziker) spotřebitelům se vztahují Všeobecné obchodní podmínky (VOP).
Spotřebitelem je každá fyzická osoba vykonávající právní úkon za účelem, který nelze z jeho povahy započítat ani do podnikatelské činnosti, ani do činnosti samostatně výdělečně činné osoby.

Smluvní partneři

Kupní smlouva se uzavírá se společností Muziker, a.s. V případě vašich dotazů, reklamací a stížností se můžete obrátit na náš zákaznický servis.

Bezplatná infolinka


Po - Pá 8:00 - 21:00 | So - Ne 10:00 - 18:00

E-Mail 

Nabídka a kroky nezbytné pro uzavření smlouvy

Zobrazení produktů prostřednictvím e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze výzvu na objednávku. Muziker si vyhrazuje právo na chyby a změny na svojich internetových stránkách. Stisknutím tlačítka Odeslat objednávku zadáte závaznou objednávku zboží vloženého do nákupního košíku. Potvrzení přijetí Vaší objednávky následuje bezprostředně po odeslání objednávky a v této fázi nepředstavuje Akceptaci objednávky naší stranou. K akceptaci Vaší objednávky naší stranou (uzavření smlouvy) dochází na základě zaslání e-mailu o Akceptaci objednávky.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží do svého vlastnictví Vy nebo Vámi určená třetí osoba, pokud jde o jinou osobu než o zasílatele.

Prodloužená lhůta pro právo na odstoupení od smlouvy pro členy Muziker klubu

Spotřebitel, který je zároveň členem Muziker klubu, má nárok na prodlouženou 30denní lhůtu na odstoupení od smlouvy nad rámec běžné zákonem stanovené 14denní lhůty. Během této prodloužené lhůty může uplatnit své právo na vrácení zboží bez udání důvodu. Toto právo se však vztahuje pouze na nepoškozené zboží v originálním balení. V případě, že kontrola provozovatele nezjistí žádný rozpor stavu vráceného zboží vůči těmto podmínkám, poskytne provozovatel členu klubu finanční poukázku v hodnotě ceny zboží uvedené na prodejním dokladu, kterou může člen klubu použít výhradně na nákup dalšího zboží. Odstoupení od smlouvy během prodloužené lhůty je vyloučeno v případě těch druhů zboží, které jsou v této souvislosti uvedeny v příslušných ustanoveních o výlukách v těchto obchodních podmínkách. Právo na prodlouženou 30denní lhůtu na odstoupení od smlouvy přísluší pouze spotřebiteli, který je členem Muziker klubu a zároveň není právnickou osobou.

Odstoupení od smlouvy - Spotřebitel  

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku přísluší spotřebitelům.
Spotřebitelem může být pouze fyzická osoba, která si objednává zboží výhradně pro soukromé účely.

Odstoupení od smlouvy - Firma  

Kupující, který není spotřebitelem, nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

Opotřebený, znečištěný, neúplný nebo spotřební zboží  

Zboží může být použito za účelem zjištění jeho povahy a vlastnosti; ovšem nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které jsme oprávněni jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

V případě spotřebního zboží (např. struny, elektronky, blány, čistící prostředky, paličky apod.) lze uplatnit odstoupení od smlouvy pouze pokud kupující dodá zboží zabaleno v neporušeném originálním balení, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a nepoužité.

V případě odstoupení od smlouvy nás musíte informovat zasláním jednoznačného vyjádření o Vašem záměru odstoupit od smlouvy.

Doporučené způsoby, jak můžete vyjádřit svůj záměr na odstoupení od smlouvy naleznete na této internetové stránce.

Vyplněný formulář si, prosím, vytiskněte a přiložte ke vrácenému zboží, jinak vaši zásilku nebude možné správně identifikovat.  
V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se za dostatečné považuje, pokud odešlete informaci o uplatnění tohoto práva před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Zboží prosím zašlete na tuto adresu (nezapomeňte ke zboží přiložit vyplněný formulář, jinak vaši zásilku nebude možné správně identifikovat):


Muziker (Return)
Logistický areál P3
Hala 2
900 55 Lozorno
Slovensko

Zákazník je povinen nám zboží zaslat zpět neprodleně, ale v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás seznámil o svém odstoupení od této smlouvy. Za případnou ztrátu hodnoty zboží ručíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty zboží vznikla takovým používáním, které nesouvisí s nezbytným odzkoušením zboží za účelem zjištění jeho povahy, vlastností a způsobu fungování.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vrátit Vám částku za zboží, kterou jsme od Vás obdrželi, a to neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme od Vás dostali Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte zboží, nebo prokážete, že nám bylo odesláno.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).


Způsob vrácení platby

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve,nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
Na vrácení plateb používáme stejný způsob, jakým jsme přijali platby od zákazníka. V případě refundace platby za dobírku a platby prostřednictvím bankovního převodu využíváme výhradně bezhotovostní převod na bankovní účet.
Peníze nelze vrátit v hotovosti, ani složenkou.
V případě, že má spotřebitel uznán nárok na odstoupení od smlouvy po 14-ti dnech, tedy nad rámec zákonné lhůty (např. spotřebitel, který je členem Muziker Klubu, nebo který má koupenou službu umožňující delší lhůtu na vrácení zboží), a zároveň splní podmínky pro vrácení zboží (vrácené zboží je v souladu s našimi pravidly pro odstoupení od smlouvy, je nepoškozené a je zabalen v originálním obalu), vystavíme mu během této prodloužené lhůty finanční poukázku v hodnotě ceny zboží, kterou může použít výhradně na nákup dalšího zboží.
Za účelem vrácení platby Vám v žádném případě nebudeme účtovat poplatky.


Dárky a bonusy

Pokud vám byl společně se zbožím poskytnut dárek, nebo bonus, při odstoupení od smlouvy pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a vaší povinností je spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek nebo bonus.


Náklady na dopravu vráceného zboží

Náklady na dopravu související s vrácením zboží nesete v plné výši, a to i v případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno standardním zásilkovým způsobem.
Organizování zpětné zásilky do společnosti Muziker je plně v kompetenci zákazníka.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v těchto případech  

  • smlouvy na dodávky zboží, které nebylo předvyrobeno a na výrobě kterého se v rozhodující míře podílel individuální výběr, nebo určení ze strany spotřebitele, nebo pokud bylo zboží jednoznačně vyrobeno na základě osobního požadavku ze strany spotřebitele;
  • smlouvy na dodávky zboží, který byl pro zákazníka upravován na míru a metrážové zboží (kabely prodávané na metry, řetězy prodávané na metry apod.);
  • smlouvy na dodávky zapečetěného zboží, které není z hygienických nebo zdravotních důvodů vhodné navrácení (například: sluchátka typu in-Ear a pod.);
  • smlouvy na dodávky audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud bylo jeho zapečetění po dodávce porušeno;
  • smlouvy na dodávky literatury (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatury);
  • smlouvy na dodávky zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
  • prodej produktů vyrobených podle individuálních požadavek spotřebitele, produktů vyrobených na míru a nebo produktů určených přímo pro konkrétního spotřebitele.

Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozením a znečištěním.

Zboží nám, prosím, dle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem (kvůli identifikaci zboží), kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal. Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak uplatnění našeho nároku na náhradu škody způsobené poškozením v důsledku nedostatečného zabalení.  Prosíme, abyste vzali na vědomí, že nesete odpovědnost za stav, v jakém k nám zboží dorazí (včetně případného poškození způsobeného při přepravě od Vás k nám) a případný nárok na náhradu škody si musíte vůči přepravci uplatnit individuálně.  

Odstoupení od smlouvy a dárková poukázka  

Zboží zakoupené uplatněním dárkové poukázky Muziker Gift Card je možné vrátit (odstoupit od smlouvy). Zákazníkovi nebude vrácená plná finanční hotovost, ale odstoupením od nákupu v stanovené lhůtě mu vznikne nárok na finanční kredit ve výšce hodnoty kuponu, který bude moci použít při svém dalším nákupu na e-shopu Muziker. V případě, že zákazník zboží doplácel, bude mu cenový rozdíl vrácený ve formě peněz.

Platby v kryptoměně  
Kupující může jako způsob úhrady zvolit i platbu v některé z nabízených kryptoměn (např. Bitcoin). Pokud bude kupující v takovém případě z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze ve měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené zboží, a to výhradně ve výši uvedené na faktuře.

Ceny a přepravní podmínky

 
 
Doprava

Platební podmínky

Platbu můžete zrealizovat kterýmkoliv z následujících způsobů . Ceny jsou zobrazovány včetně DPH v měně Kč

Platba v odběrném místě

Pokud si při objednávce vybereš Osobní odběr, můžeš zaplatit za zboží okamžitě online nebo při přebírání zásilky na odběrném místě v hotovosti nebo kartou. Pokud jsi právnická osoba, tak osobní odběr v žádné z našich prodejen využít nemůžeš.

Bankovní převod

Po odeslání objednávky ti automaticky poskytneme všechny platební údaje. Přihlásíš se do svého internet bankingu a částku budeš moct jednoduše převést na náš účet. Jakmile zaregistrujeme tuto platbu, okamžitě ti posíláme tvůj balík.

Číslo účtu: 0000002533480106/2600

Platba kartou online

Po odeslání objednávky tě systém automaticky přesměruje na zabezpečenou platební bránu, kde uděláš online platbu svou kartou VISA, MAESTRO nebo MASTERCARD. Pouze vyplníš požadované údaje z karty a platbu odešleš. I o takové platbě se dozvíme okamžitě, a tak zboží expedujeme bez čekání.

Dobírka

Stará dobrá hotovost přímo do rukou přepravce, který ti zásilku přiveze.

PayPal

Stále nejpoužívanější platební systém na internetu je jednoduchý a maximálně bezpečný.

Platební brána PayU

Prostřednictvím platební brány PayU můžete provést rychlý online bankovní převod a peníze jsou na našem účtu okamžitě. Platební brána PayU představuje moderní způsob online bankingu a garantuje nejvyšší míru zabezpečení.

Bitcoin Pay

Pokud vlastníš bitcoiny, tak si u nás zboží koupíš úplně nejjednodušeji. Platbu zrealizuješ jedním kliknutím, nebo pořízením QR kódu.

Na splátky přes Home Credit

pokud máte pravidelný příjem a hodnota zakoupeného produktu je vyšší než 4000 Kč, můžete využít financování vašeho nákupu formou úvěru na dálku od společnosti Home Credit. Jednoduše si v košíku zvolíte způsob platby Na splátky a vyberete si splátkovou společnost. Po dokončení objednávky kliknete na tlačítko Založit úvěrovou smlouvu a systém vás přesměruje do prostředí splátkové společnosti Home Credit, kde vyplníte požadované údaje a odešlete žádost o úvěr. Jakmile bude úvěr schválen, hned vám Home Credit pošle e-mail se smlouvou. Je třeba ji vytisknout, podepsat a co nejrychleji poslat zpět do Home Credit poštou. To zabere den, dva. Jakmile Home Credit vaši smlouvu dostane, pošle nám e-mailem pokyn, že můžeme zboží uvolnit. Následne můžeme vaše zboží okamžitě odeslat na vaši adresu.

Výhrada vlastnického práva

Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Poškození způsobené přepravou

Doporučujeme každému kupujícímu, aby si bezprostředně při přebírání zboží od přepravce zkontroloval v přítomnosti kurýra stav zásilky (počet balíků, případné poškození transportního obalu nebo jiné nesrovnalosti) podle přepravního listu. Kupující může odmítnout převzetí zásilky, v případě pokud je zjevně v nesouladu s kupní smlouvou nebo pokud je zásilka neúplná či poškozená. Pokud kupující takovou zásilku převezme, je třeba popsat zjištěný nesoulad s kupní smlouvou v předávacím protokolu. Poškozenou nebo neúplnou zásilku doporučujeme kupujícímu neprodleně, avšak nejpozději do 24 hodin, reklamovat u prodejce:

reklamace@muziker.cz


Pojištění zásilky

Předmět plnění a výhody služby Pojištění zásilky


Služba Pojištění zásilky kryje ve zrychleném řízení náhradu škody na zakoupeném zboží v případě, že nastane některá z těchto událostí:

Podmínky plnění služby Pojištění zásilky

Pojištění zásilky kryje poškození nebo zničení zásilky během přepravy zásilky, od okamžiku naložení zásilky na dopravní prostředek v místě odeslání stanoveném ve smlouvě za účelem přepravy až po okamžik vyložení přepravované zásilky a její předání příjemci nebo jiné osobě pověřené příjemcům za účelem převzetí zásilky. V případě osobního odběru zásilky na některém z odběrných míst prodejce nebo kurýra se za okamžik doručení považuje vyzvednutí zásilky ze strany příjemce. Pokud je zásilka pro účely přepravy rozdělena na jednotlivé části, pojistné krytí se vztahuje na každou část zásilky samostatně.

Služba pojištění zásilky poskytuje zákazníkovi výhodu urychlení reklamačního procesu. Zákazník má povinnost, nejpozději do 24 hod. od převzetí zboží, nahlásit společnosti Muziker případné poškození nebo zničení zásilky. Informaci o poškození zboží je nutné doplnit fotodokumentací poškozeného zboží. Muziker následně zorganizuje vyzvednutí a zpětnou přepravu poškozeného zboží kurýrem (náklady hradí Muziker) a po vyzvednutí zboží odešle zákazníkovi neprodleně nový kus zboží. V případě, že by nový kus daného zboží nebyl aktuálně disponibilní v skladových zásobách, Muziker nabídne zákazníkovi alternativní zboží jako náhradu.

Zákazník bere na vědomí, že poplatek, který zaplatil za službu pojištění zásilky, mu Muziker v případě odstoupení od smlouvy nevrátí. Pojištění zásilky je možné uplatnit pouze v souvislosti se zbožím uvedeným na faktuře spolu s koupenou službou pojištění zásilky. Uplatnění služby si nelze nárokovat pro výrobky z jiných faktur, jiné zásilky, ani se zpětnou platností. Požadavek na uplatnění pojištění zásilky je třeba adresovat na e-mailovou adresu:

reklamace@muziker.cz

Záruka a garance

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


 

 

 

 

 

 

 

Věrnostní systém Muziker klub

Podmínky a pravidla věrnostního systému se řídí Podmínkami využívání Muziker klubu

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů

Kompletní pravidla a podmínky ochrany osobních údajů se řídí dle: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje potřebné k zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené výrobky a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené výrobky.   

Další informace

Objednávkový proces 

Pokud jste našli požadovaný produkt, můžete ho vložit nezávazně do nákupního košíku stisknutím tlačítka "Vložit do košíku". Obsah nákupního košíku si můžete kdykoliv nezávazně zobrazit pomocí tlačítka pro NÁKUPNÍ KOŠÍK. Přidané produkty můžete kdykoliv z nákupního košíku odstranit pomocí tlačítka se symbolem vymazání. Chcete-li produkty vložené do nákupního košíku koupit, stiskněte tlačítko "Pokračovat". Následně vložte Vaše údaje. Povinná pole jsou označena znakem "*". Vaše data se přenášejí v zakryptované formě. Po zadání Vašich údajů a výběru platební a doručovací metody se dostanete do kroku "Závěrečná kontrola", ve kterém můžete znovu zkontrolovat všechny údaje. Pomocí tlačítka "Odeslat objednávku" dokončíte proces objednávky. Objednávkový proces lze kdykoli zrušit zavřením okna prohlížeče.

Text smlouvy 

Text smlouvy je uložen v interních systémech prodávajícího. Obchodní podmínky si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce. Údaje o objednávce a obchodní podmínky zašle prodávající kupujícímu e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží přepravci za účelem jeho doručení prodávajícímu. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude realizována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek. Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Jazykem pro uzavření smlouvy je čeština. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Daňový doklad  
V rámci nákupu v eshopu posíláme zákazníkovi doklad o koupi (fakturu) v elektronické formě. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zákazník zároveň akceptuje, že mu fakturu pošleme v elektronické formě. Informace o recyklačním poplatku je uvedena ve faktuře kupujícího.

Stornování objednávky 

Spotřebitel může stornovat svou elektronickou objednávku formou žádosti adresovené Muzikeru elektronickou poštou (e-mailem). V žádosti o storno objendávky musí spotřebitel uvést identifikační číslo své objednávky a v případě částečného storna i konkrétní produktové položky, které si přeje v objednávce stornovat. Po stornování objednávky spotřebitel obdrží potvrzení storna ve formě automaticky vygenerované e-mailové zprávy.

Omezení prodeje alkoholu 
Prodej alkoholu je možný pouze osobám starším 18 let. Odesláním elektronického formuláře s objednávkou alkoholu kupující zároveň potvrzuje, že ke dni objednávky dovršil věk 18 let. Prodávající je oprávněn tuto skutečnost ověřit vyžádáním platného dokladu totožnosti.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Elektronická evidence tržeb 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahy mezi prodávajícím a kupujícím na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem Slovenské republiky.
Smluvní strany se dohodly, že v případě řešení jakýchkoliv sporů soudní cestou mezi prodávajícím a kupujícím je dána příslušnost soudů Slovenské republiky.  


Logo muziker
Nezmeškej super akce. Aktivuj si notifikace!
Aktivovat